..............มีน้ำ...มีชีวิต..........
*****   เป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มและประสงค์มอบเงินสนับสนุนให้สมทบทุนในการดำเนินการของกลุ่ม
รายนามผู้สนับสนุน ...น้ำท่วม 2006 "ภูสันตะวันลับฟ้า "
ลำดับ
ชื่อ
ที่อยู่
จำนวนเงิน / บาท
วันที่
1
คุณ ฉุยอิงสง และ เพื่อนๆ
ศิษย์เก่าเพาะช่าง   แฟนเพลง ดอนผีบิน *****
3,500.
ถึง 19 มกราคม 2550
2
บ. Artery Art Management
919 / 1 อาคาร สืลมแกลเลอเรีย ถ. สีลม 19 บางรัก กทม.
15,000.
7 มกราคม 2550
3
dpb. Productions
PO.Box 40 Klongton Bkk 10160
8,000.
1 มกราคม 2550
4 44arts modern&contemporary Thailand Art
44 ถ.จักรพงษ์ ตลาดยอด พระนคร กทม. 10200
1,000.
ธันวาคม 2549
5
คุณ คิด แก้วทิตย์
PO.Box 40 Klongton Bkk 10160
1,000.
ธันวาคม 2549
6
คุณ ทรงพล สุขประเสริฐ
44 ถ.จักรพงษ์ ตลาดยอด พระนคร กทม. 10200
200.
ธันวาคม 2549
7
คุณ สิทธิพงษ์  ดีวันรอง
44 ถ.จักรพงษ์ ตลาดยอด พระนคร กทม. 10200
100.
ธันวาคม 2549
8
ด.ญ. ต้นน้ำ แก้วทิตย์
36/10 ดอนตัน ศรีภูมิ ท่าวังผา จ.น่าน 55140
50.
19 มกราคม 2550
9
dayone Records
124/3 หมู่ 13 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
2,000.
19 มกราคม 2550
10
c.v.n. art & gem gallery
919 / 1 อาคาร สืลมแกลเลอเรีย ถ. สีลม 19 บางรัก กทม.
500
19 มกราคม 2550
11
รายการคนค้นคน / คุณ สุทธิพงษ์
กทม.( มอบเครื่องยนต์สูบน้ำ honda พร้อมอุปกรณ์ )
25,500
24 สิงหาคม 2549
12
คุณ เซมเบ้ ( ม. ศิลปากร )
( ม. ศิลปากร ) หนังสือศิลปะ สำหรับ เด็ก
60 เล่ม -
26 มกราคม 2550
13 3 แฟนเพลง ดอนผีบิน รายละเอียด กระทู้ >
6,000 ธันวาคม 2550
14 แฟนเพลงดอนผีบิน สนับสนุน ของที่ระลึกจากศูนย์ภูสันฯ 1. คุณลีลาลวง สระ (บอย) 350 บ.
2. คุณสุพัฒน์ เจริญสุข (ต้น) 500 บ.
3. คุณสุรนาท มาศโอสถ 500 บ.
4. คุณจรัญ วิไลแก้ว 500 บ.
5. คุณสิวกร อนันต์ภูมิไตรภพ 200 บ.
6. คุณ Zykhol 700 บ.
7. คุณศรีแพร ขันแปง 200 บ.
8. บอย บางใหญ่ 500 บ. (1 มิ.ย. 2551)

รายละเอียดเพิ่มเติม กระทู้ >
3,500 5 มีนาคม 2551


ผู้สนับสนุน " น้ำท่วม 2 หมู่บ้าน โครงการหญ้าแฝก " ภาพความเสียหาย >
ลำดับ
ชื่อ
ที่อยู่
จำนวนเงิน / บาท
วันที่
1
รวบรวม โดย คนสึ่งตึง
คนป่าปูน รายนามผู้บริจาค >
17,050
ต.ค. 2551
2
รวบรวม โดย ฉุย อิงสง
9,300
พ.ย. 2551

ผู้สนับสนุน ภารกิจต้านภัยหนาวบ้านห้วยธนูและน้ำป้าก รายละเอียดจากกระทู้ >
ลำดับ
ชื่อ
ที่อยู่
จำนวนเงิน / บาท
วันที่
1
แฟนเพลงดอนผีบิน
เสื้อผ้า
11 ม.ค. 2551
2
บริษัท แจมไอเดีย จำกัด
www.jamidea.com
1000
11 ม.ค. 2551
3
คุณต้น คนสึ่งตึง
รายนามผู้บริจาคเสื้อผ้า และค่าขนส่ง >
1500
11 ม.ค. 2551

ผู้สนับสนุน กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ดอนผีบิน ภาพกิจกรรมจากจากกระทู้ >
ลำดับ
ผู้สนับสนุน
จำนวนเงิน / บาท
วันที่
1
ผู้สนับสนุน กว่า 150 คน รายชื่อผู้สนับสนุน >
67,571
27 มีนาคม 2552

ผู้สนับสนุน กิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ภูสันฯ โดย กลุ่ม ฅนดอน ครั้งที่ 1 ภาพกิจกรรม >
ลำดับ
ผู้สนับสนุน
จำนวนเงิน / บาท
วันที่
1
ผู้สนับสนุนอิสระ
3,930
27 มีนาคม 2552
2
เวบไซท์ Donpheebin.com (จากกลุ่มแฟนเพลง) สนับสนุนค่าดำเนินกิจกรรม กลุ่ม ฅนดอน และ กิจกรรมศูนย์ภูสันฯ
19,550
มิ.ย. - ก.ค. 2552ร่วมบริจาคสมทบทุน ได้ที่

ศูนย์ปลูกจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมโลก ภูสันตะวันลับฟ้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา น่าน หมายเลขบัญชี : 732-2-16378-0
ธนาคารกสิกรไทย
ออมทรัพย์ สาขา น่าน หมายเลขบัญชี : 114-2-39177-1

กรุณาโทรศัพท์ แจ้งการบริจาคเพื่อเพิ่มรายชื่อผู้บริจาค ที่ผู้ประสานงาน (ผู้จัดทำเวบไซท์) ช้าง DPB Fanclub โทร. 089-4930913
หรือ ติดต่อ ครูสมบัติ แก้วทิตย์ โทร. 081-386-4688เงินบริจาคของท่าน จะกลายเป็นป้ายภาพเขียนขนาดใหญ่ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก, กิจกรรมศิลปะเด็ก, สร้างศูนย์สาธิตชีวิตพอเพียง, กิจกรรมเกี่ยวกับหญ้าแฝก และอีกมาก


join donating at

PHUSAN TAWAN LUP FA
(The sun lost in horizon) : Grow Conscious for World Environment
Siam Commercial Bank (Thaipanich) save up, Nan, Account : 732-2-16378-0
KASIKORNBANK
save up, Nan, Account : 114-2-39177-1

please tel inform the alms for enhance list of donator names at coordinator (website team) Chang DPB Fanclub Tel. 089-4930913 or Contact Sombat Kaewthit Teacher Tel. 081-386-4688


your donation will become drawing large sized artwork for campaign the conscious takes care the world, activity of child arts, build center demonstrate enough life, the activity about Vetiveria zizanioides, and etc...

 


HOME

ACTIVITY SPECIALS LOCATION EMAIL US

ภูสัน ตะวันลับฟ้า 36 / 10 ดอนตัน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
PHUSAN TAWAN LUP FA

36 / 10 DONTON SRIPHOOM
TAWANGPHA NAN 55140

TELPHONE NO. [ + 66 ] 86 161 3392
MOBILE PHONE. 081-386-4688

phupai @ phusan.net
site by jungle 2006